Inflyttare | Bostadsområden

Välkommen till Grubbe och Grisbacka — grönt är skönt

Väst om stadskärnan hittas en samling anrika kvarter där det märks att människor har bott länge. Gamla stall blandas med moderna radhus under storväxta trädkronor. Extra gott mår man nere vid älven och på de inbjudande grönytorna.

Vi brukar köpa potatis från gården här bredvid